VAN CỔNG TÍN HIỆU ShinYi

Giá: Liên hệ

Van cổng tín hiệu điện được sử dụng cho hệ thống phun nước tự động trong hệ thống PCCC Thông báo tình trạng van đóng hoặc mở trên bảng điều khiển.